Az Invention Youth és a Quantified Company közös kutatása az oktatást érintő igényekről

(Quaiser-Mike Judit Gerda, Invention Youth stratégiai vezető

Ágoston Eszter, tréner és coach, Invention Youth Lead)

Az Invention Youth alapvetően arra hivatott, hogy az iskolai kereteken túl támogatást nyújtson a fiataloknak – saját maguk és lehetőségeik megismerésén, feltérképezésén keresztül – a lehető legjobb pályaválasztási vagy -újratervezési döntések meghozatalában. Önismereti fókuszú platformot kínál, ahol jövőbiztos témákkal és legújabb trendekkel ébreszt gondolatokat. Hogyan érdemes erről gondolkodni? Hogyan adhatjuk a legtöbbet a ma fiataljai számára?

Hogyan érdemes a fiatalok támogatásáról gondolkodni?

A Quantified Company magyar startup teljesen egyedülálló módszertana kitűnő társnak tűnt a vállalásban. Az igények felmérése elsődleges fontosságú az Invention Youth stratégiai tervezésének kialakításában. Azt gondoljuk, hogy ezt a kérdést mindenképpen nyílt formában érdemes megvitatni. Szerettük volna arra bátorítani a kutatásban résztvevőket, hogy vállalják saját véleményüket, akár vitázzanak, és ezzel a motiválásukban és megtartásukban is lépéseket tettünk. Az Invention Youth platform életében hangsúlyos szerepet kap a gondolkodókból, véleményformáló fiatalokból és szülőkből álló közösség. A kutatásunk ennek a közösségnek a kialakításában megtett első lépésként is értelmezhető. Mindemellett pedig egy gyorsan kiértékelhető, hatékonynak bizonyuló és esztétikailag is kiemelkedő kutatási felületet ismertünk meg. A Quantified Company innovatív, elköteleződés optimalizált technikája kutatásmódszertani szempontból is izgalmas. Interaktív, egyszerre ad teret a válaszadásnak, valamint közösségi tevékenységgé alakítja a hagyományosan egyéni véleményformálási lehetőséget. A kutatás során kifejezetten élvezetessé váltak a „crowdsourcing”, vagyis “közösségi ötletbörze”, vagy más kifejezéssel élve, a “közösségi alapokra helyezett ötletgenerálás” előnyei. Olyan érzésünk volt, mintha egy célzott eseményen sétálhatnánk körbe és meghallgathatnánk a különböző emberek véleményeit.

A válasz a soft skillek területéről érkezik

Egyetlen kérdést tettünk fel: Milyen tudás, lehetőség hiányzik az oktatásban? 

44 féle véleménnyel találkoztunk, amire 130 fő adott le összesen 3002 értékelő szavazatot. A részvételi arányból kitűnik (64.56%), hogy a megkérdezettek fontosnak tartották a témát.

A résztvevők aktívak voltak, a tipikus gyűjtések 90%-ánál tevékenyebbnek bizonyultak. A résztvevők között kifejezetten nagy mértékű egyetértés mutatkozott, a válaszadók a többi, Quantified Company rendszerében fellelhető kutatás 74%-ánál bizonyultak egységesebbnek. Minden megadott vélemény konstruktív volt.

A kutatásban 7 féle csoportba tartozó válaszadó vett részt anonim módon. A legaktívabb csoportok az általános iskolai tanárok, a felsőoktatásbeli diákok, valamint a trénerek, oktatók, facilitátorok csoportja volt. Elég erős részvételi aránnyal jellemezhetőek továbbá a szülők is. 

A válaszadók jellemzően a Soft skillek területéről fogalmaztak meg hiányokat.

A vélemények aránya

 

A válaszok 54,3%-ában valamilyen Soft skill területen fellelhető hiányt fogalmaztak meg.

A megadott véleményekre Likert-skálán lehetett szavazni aszerint, hogy az adott véleménnyel, mennyire értettek egyet. A legnagyobb erejű vélemény, tehát amire a legtöbb szavazat érkezett, így hangzik: “’Élet óra’ – lehetne szó az élet általános dolgairól. Egészséges életmód; mentális egészség; párkapcsolati/családdinamika; önismeret; célok kitűzése; időmenedzsment; legújabb trendek a világban; …”, rögtön ezt követi kevéssel lemaradva második helyen a következő vélemény: “Önismeret támogatása”, majd a harmadik helyezett, “Pedagógusok nagyobb mértékű támogatása, hogy kiégést megelőzve lelkesen, minőségben oktathassanak.”.

Hogyan adhatjuk a legtöbbet ma a fiataloknak?

Valós elképzelésekkel, ötletekkel, felvetésekkel és véleményekkel találkozhattunk. A felmérés eredményeiből egyértelműen az önismeret és az életvezetési készségek fejlesztéséről, az egészségről, kapcsolódási dinamikákról valamint a világban fellelhető legújabb trendekről szólna az a képzési platform, ami – kiegészítve az iskolai oktatást – a leghatékonyabb támogatást tudná nyújtani a fiatalok számára. Megerősítő volt számunkra ez a kutatás, a 2022. májusában induló Invention Youth platform kialakításával ezekre az igényekre reagálunk.

Személyes sikernek tekintjük, hogy a kutatásból időközben egy szakdolgozat is készült.

Ha kérdésed van keress minket.